ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

     Коледни мероприятия в ОУ,,Иван Вазов"

На 23.12.2021 г.  ученици, учители и ръководство посрещнаха Дядо Коледа. Учениците, под ръководството на г-жа Антоанета Петкова и класните ръководители, подготвиха тържесто, което представиха на Дядо Коледа. Учениците от начален етап  се включиха в конкурс за изработването на най-красива и оригинална сурвакница,,Сурва, весела година !".