ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Документи

Утвърден бюджет за 2021-2022година

Утвърден бюджет за 2021-2022година

Справка свободни места към 23.09.2021г

Брой свободни места по паралелки към 23.09.2021г

Годишен план за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището на учебната 2021/2022

Стратегия за развитие на училището 2020-2024

Стратегия за развитие на училище Иван Вазов-с.Голямо Враново 2020-2024

Форми на обучение

Форми на обучение през учебната 2021-2022г

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието 2021-2022г

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2021-2022г

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година

Училищен учебен план за 2021-2022 година

Училищен учебен план за 2021-2022 година

Прием в първи клас 2021-2022 година

  На 20 май 2021 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. За училища, които са ...
Проект :Образование за утрешния ден - ОУ Иван Вазов - Голямо Враново

Проект :Образование за утрешния ден

                                                             Проект № BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование ...

Конкурс "Коледа у дома"

За да участвате в конкурса, трябва да направите снимки на своята оригинална вътрешна и външна коледна украса,коледна трапеза или коледни ястия , сладки и да ги изпратите на посочения в прикачения файл адрес/

Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Анкета към родители във връзка дистанционното обучение

Анкета към родителите във връзка дистанционното ...
Коледа в училище - ОУ Иван Вазов - Голямо Враново

Коледа в училище

На 19 декември 2019 год. в киносалона на училището се проведе общоселско коледно тържество, в което се включиха и учениците от начален и прогимназиален етап в ОУ,,Иван Вазов”.
Коледно тържество - ОУ Иван Вазов - Голямо Враново

Коледно тържество

Под ръководството на г-жа Антоанета Петкова и Мариана Петкова те пяха песни и танцуваха хора, за да отбележат настъпването на най-големия християнски празник в годината и да покажат на своите родители и близки какво са научили за традициите и езика ни.Ка

Заповед

...