ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти

 

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти:

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА

ОРГАНИЗАЦИ

 

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ  ЗА УЧАСТИЕ