ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Прием в първи клас за учебната 2024- 2025 година

Прием в 1. клас

На 21 май 2024 година ще стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

За училища, които са единствени в населеното място:

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището:

Заповед-план прием в 1 клас за-2024-2025г.

 

Прием в първи клас за учебната 2024- 2025 година - Изображение 1