ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Обучение

Заповед РД 09-4066/30.08.2022г. на МОН за определяне на график на учебното време на учебната 2022/2023 г.zap4066_grafik_01092022

Ваканции и неучебни дни 2021/2022

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

 

Начало и край на ваканциите през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

  1. 02.2022 – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

22.04 .2022г. – 25.04.2022г. вкл. – Великденска ваканция

 Неучебни дни:

Държавни зрелостни изпити (матури) след 12 клас:

18.05.2022 г. ДЗИ по български език и литература

20.05.2022 г. втори ДЗИ

НВО (национално външно оценяване) след 7 и 10 клас:

14.06.2022 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

НВО след 4 клас: 

26 май 2022гНВО по БЕЛ-(редовен учебен ден за останалите класове)

27 май 2022г. НВО по математика-(редовен учебен ден за останалите класове)

24 май – неучебен ден

Първи учебен срок на учебната 2021/2022 година

15.09.2021 г. – 31.01.2022 г. I - XII клас (18 учебни седмици )

Втори учебен срок на учебната 2021/2022 година

02.02.2022 г. –31.05.2022г. I - III клас (14 учебни седмици + 1седмица за  проектни дейности)

15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. VІІ – ХІ клас (18 учебни седмици )