ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Документи

           ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА УЧЕНИК ЗА 3 ДНИ : Заявление-3-дни

  2. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИК ЗА 7 ДНИ: Заявление-7-дни

  3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФВС: Заявлление за освобождаване от ФВС

  4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ:  Заявление издаване на дубликат

  5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ГЦОУД: Заявление за записване в ГЦОУД

  6. ЗАЯЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИК: Заявление за приемане на ученик

  7. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД:Заявление за освобождаване от часовете в ГЦОУД