ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Годишен план за дейността на училището 2022/2023