ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

БДП

 

 

2023/2024 учебна година

 

,,ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА“ В ПЕРИОДА 18-22 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

В ОУ ,,Иван Вазов“-с. Голямо Враново в периода 18-22 септември 2023 г. се проведоха следните дейности във връзка с компанията ,,Дни на безопасност:

В начален етап:

- беседи в ЧК,

-изложба ,, Зная правилата и се движа безопасно“,

-викторина ,,Познавам пътните знаци,“

-рисунки ,,Моят безопасен път до училище“.

В прогимназиален етап :

- беседи в ЧК,

- ролеви упражнения ,

- тематични табла.

 

Отбелязваме Дни на безопасността на пътя - 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“

   В периода от 16 септември до 22 септември 2023 година се организират Дните на сигурността на пътя. Тази година са под мотото „ Остани жив! Пази живота! “ („ Stay alive and save lives “). В рамките на акцията за осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL провежда Ден без починали на пътя, като датата, избрана за тази година е 20 септември.Заложената цел е образуване на събития, с които да се разпространява главното обръщение за понижаване на жертвите при тежки пътнотранспортни катастрофи по пътищата на Европа и страната ни.

Учениците от ОУ,,Иван Вазов"-с. Голямо Враново се включиха в инициативата "Ден без загинали на пътя!" под мотото „Остани жив! Пази живота!" в Дните на безопасността на пътя 16-22 септември 2023 г. С много образователни и подвижни игри, песни и стихотворения, учениците затвърдиха своите познания по БДП и демонстрираха умения за справяне в различни пътни ситуации.

 Първокласниците с класен ръководител г-жа Ренгинар Али и г-ца Лейля Ахмед се научиха как да пресичат безопасно улицата пред училище и подготвиха постери с пътните знаци.Те си припомниха правилата за движение по пътищата и научиха, че е важно да се движат безопасно.

"Пешеходните пътеки
трябва да познава всеки!
Хубаво го разбери,
и ти дете добре го знай
правилата опознай!"

Да пресичам улица е лесно!
Първо наляво погледни,
после надясно и ако не идват коли, премини!

 

С помощата на своите учители г-жа Теодора Георгиева и Петранка Стоилова второкласниците изработиха,,Маршрутни карти " и подредиха кът с рисунки на тема ,,Пътни знаци".

   

Третокласниците с класен ръководител г-жа Нефисе Етемова и г-жа Милена Илиева подготвиха викторина на тема ,,Познаваме ли пътните знаци?"

Учениците от четвърти клас с класен ръководител г-жа Марияна Петкова  и г-жа Милена Иванова подготвиха изложба на тема ,,Не сме сами на пътя!"

"Правилата вече знам,
мога да се движа сам"

"Пътните знаци" аз вече зная! Мога да пресичам сам!

 

Петокласниците с класен ръководител г-жа Даниела Русева и г-жа Галина Стойчева поготвиха изложба на тема ,,Познаваме ли пътните знаци?"

 Учениците от 6. клас на ОУ "Иван Вазов", с. Голямо Враново, с класен ръководител г-жа Антоанета ПетковаУ  и г-жа Диана Жекова се включиха в инициативата за Дни на безопасност на пътя от 16 до 22.09.2023 г. Те участваха с изработването и разпространението на материали, свързани с мотото "Остани жив, пази живота" - подготвиха постери, подредиха изложба с рисунки, организираха тематична викторина с въпроси относно правилното поведение на децата на пътя и изготвиха и представиха презентация на тема "Нека всички пазим живота на пътя":   БДП 6. клас-2

                                                 


 УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 29 ЮНИ-НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

За поредна година учениците и преподавателите от ОУ „Иван Вазов“ –с. Голямо Враново отбелязват деня, посветен на пътната безопасност – 29 юни. Мероприятията стартираха с интерактивни игри по Безопасност на движението между ученици от V,  VI, VII клас. Учениците от I - IV клас, изработиха табла по БДП във връзка с Деня на безопасността на движението по пътищата. Учениците от прогимназиален етап взеха участие в решаване на листовки – поведение на млад шофьор и велосипедисти на пътя. Демонстрираха преминаване безопасно пресичане на пешеходна пътека. Учениците от VII   клас участваха в състезание „ Безопасно поведение на пътя“- чрез образователна платформа.

   Преди излизане на учениците в лятна ваканция всички класни ръководители проведоха инструктаж за безопасно поведение по пътищата.

      

       

 

 

 ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА програма БДП

 

 Материали по БДП тук:БДП

Sektrona-Strategy_BDP_0403021

 

,,ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА“ В ПЕРИОДА 19-23 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

В ОУ ,,Иван Вазов“-с. Голямо Враново в периода 16-22 септември 2022 г. се проведоха следните инициативи и събития във връзка с компанията ,,Дни на безопасност":

В начален етап:

- беседи в ЧК,

-изложба ,, Зная правилата и се движа безопасно“,

-викторина ,,Познавам пътните знаци,“

-беседа ,,Моят безопасен път до училище“.

В прогимназиален етап :

- беседи в ЧК,

- тематични табла.

 

Бюлетин - Buletin DABDP yuli 2021

План-програма за действие по БДП -2021 г.

 

Информация за БДП във връзка с писмо на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“