ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Форми на обучение през учебната 2023-2024 година