ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ,,ИВАН ВАЗОВ" ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА