ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Прием

 

Заповед - план прием 2021-2022 -РД-03-170

 

На 20 май 2021 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

За училища, които са единствени в населеното място

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.