ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2022/2023г

Прикачени документи

Ravni wyzmovnosti.pdf