ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

Документи

Прикачени документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ,,ИВАН ВАЗОВ" ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 ГОДИНА
Уведомително писмо до родителите за допуснати отсъствия.doc
Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.1 Забележка.doc
Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Предупреждение за преместване в друго училище.doc
Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище.doc
Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище.doc
Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Преместване в друга паралелка.doc
Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.1 Забележка.doc
Заявление от родител за издаване на служебна бележка за записване на ученик.docx
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.2 Дейности в полза на училището.docx
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.1 Забележка.docx
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т. 3 Предупреждение за преместване в друго училище.docx
Заявление за освобождаване от училище до 7 дни.doc
Заявление за освобождаване от училище до 3 дни.doc
Заявление за записване на ученик.docx
Заявление за записване в ЦДО-1.docx