ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Програма

                                                                                                                                                                                       Утвърдил:……………………

                                                                                                                                                                                      Директор: Гюлшен Сарова

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

на часовете от І – ІV клас при ОУ „ Иван Вазов " с. Голямо Враново,общ. Сливо поле, обл. Русе,

за втория учебен срок на учебната 2020 / 2021 година

 

I А

I Б

II

IІІ

IV

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

1.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

2.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3.

Математика

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

4.

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Музика

5.

 

Изобразително изкуство

Английски език

Технологии и предприемачество

Математика

6.

* Час на класа

 

 

Английски език

* Час на класа

 

ВТОРНИК

ВТОРНИК

ВТОРНИК

ВТОРНИК

ВТОРНИК

1.

Музика

Музика

Български език и литература

Човекът и обществото

Български език и литература

2.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3.

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Английски език

4.

Физическо възпитание и спорт

 Физическо възпитание и спорт

Музика

Музика

Физическо възпитание и спорт

5.

Математика

Математика

РП Околен свят

Математика

Математика

 

СРЯДА

СРЯДА

СРЯДА

СРЯДА

СРЯДА

1.

Околен свят

Околен свят

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Български език и литература

2.

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3.

РП Български език и литература

РП Български език и литература

Български език и литература

Математика

Английски език

4.

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

5.

Изобразително изкуство

 

Математика

Компютърно моделиране

Математика

6.

 

*Спортни дейности

 

* Час на класа

*Спортни дейности

 

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

1.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

Човекът и природата

2.

Български език и литература

Български език и литература

РП Български език и литература

Математика

Математика

3.

Математика

Математика

Изобразително изкуство

РП Български език и литература

Английски език

4.

Технологии и предприемачество

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Музика

Компютърно моделиране

5.

 

 

 

Английски език

Български език и литература

6.

 

* Час на класа

*Спортни дейности

*Спортни дейности

Технологии и предприемачество

 

ПЕТЪК

ПЕТЪК

ПЕТЪК

ПЕТЪК

ПЕТЪК

1.

РП Околен свят

РП Околен свят

Околен свят

Човекът и обществото

Човекът и обществото

2.

Български език и литература

Български език и литература

РП Математика

Български език и литература

РП Български език и литература

3.

РП Математика

РП Математика

Музика

РП Математика

РП Български език и литература

4.

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Изобразително изкуство

РП Математика

5.

 

 

 

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

6.

*Спортни дейности

 

* Час на класа

Английски език

Изобразително изкуство

 

                                    СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                     на учебните часовете  за учениците от V а, VI а,VI б и VII а клас за втория  учебен срок на учебната 2020/ 2021 година

  V a

              V I  а

VІ б

         VІІ а

   ПОНЕДЕЛНИК

  ПОНЕДЕЛНИК

               ПОНЕДЕЛНИК

     ПОНЕДЕЛНИК

1.

Английски език

 Български език и литература      

История и цивилизации

История и цивилизации

2.

Български език и литература

 Математика

Човекът и природата

Български език и литература

3.

Български език и литература

История и цивилизации

Математика

Биология и здравно образование

4.

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Музика

Математика

5.

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература                                         

Музика

6.

Математика

Музика

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

7.

Спортни дейности

 

 

Спортни дейности

 

      ВТОРНИК

          ВТОРНИК

              ВТОРНИК

           ВТОРНИК

1.

Български език

Английски език

Математика

История и цивилизации

2.

История и цивилизации

Математика       

География и икономика                   

Английски език

3.

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература

Математика

4.

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

5.

Английски език

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

6.

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Технологии и предприемачество

7.

 

 

Спортни дейности

Час на класа

 

      СРЯДА

        СРЯДА

                  СРЯДА

                 СРЯДА

1.

Български език и литература

Английски език

Човекът и природата

Български език и литература

2.

История и цивилизации

Човекът и природата

Математика

Български език и литература

3.

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература

Математика

4.

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Английски език

Биология и здравно образование

5.

Математика

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

6.

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

7.

Час на класа

Час на класа

Час на класа

 

 

 ЧЕТВЪРТЪК

 ЧЕТВЪРТЪК

  ЧЕТВЪРТЪК

  ЧЕТВЪРТЪК

1.

Български език и литература

Математика    

Български език и литература

Английски език

2.

Математика

Български език и литература

Човекът и природата

Български език и литература

3.

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Математика

География и икономика

4.

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Български език и литература-РП

5.

География и икономика

Технологии и предприемачество  

Технологии и предприемачество

Математика

6.

Информационни технологии- I група

Технологии и предприемачество 

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

7.

Информационни технологии-II група

 

 

Физическо възпитание и спорт

 

ПЕТЪК

  ПЕТЪК

         ПЕТЪК

        ПЕТЪК

1.

Английски език

 История и цивилизации

Български език и литература-РП

Математика-РП

2.

Математика

 Английски език

История и цивилизации

Химия и опазвани на околната среда

3.

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература-РП

Информационни технологии

Английски език

4.

Български език и литература-РП

 Математика - РП  

Музика

Информационни технологии

5.

Музика

Информационни технологии

Английски език

 Български език и литература-РП

6.

Човекът и природата - РП

Музика

Математика -РП

Физическо възпитание и спорт

7.

 

Спортни дейности