ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

За родителите

 

Заповед план-прием в първи клас за учебната 2022-2023 година:План-прием в първи клас 2022-2023 г.

 На 18.05.2022 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2022-2023 година в училищата от област Русе.

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.

 

 

Заповед - план прием 2021-2022 -РД-03-170

 План-прием в първи клас 2022-2023 г.

На 20 май 2021 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

За училища, които са единствени в населеното място

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.