ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново
Основно меню

За родителите

   

       Дати и дейности за НВО IV и VII клас учебна 2023-2024г.

       Zapoved_dati_NVO_c13aeb9fd5

       НВО 4. клас

      4 клас: 27 и 28 май 2024 г.

      НВО 7 клас

    БЕЛ  – 17 юни 2024 г.

     Математика – 19 юни 2024 г.


  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

   1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни:Заявление-3-дни

   2. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение от директор:Заявление-7-дни

   3.Заявление за записване в ГЦОУД

   4.Заявление за освобождаване от часовете в ГЦОУД

   5.Заявление за приемане на ученик

   6. Заявление издаване на дубликат

   7. Заявлление за освобождаване от ФВС


Заповед план-прием в първи клас за учебната 2022-2023 година:План-прием в първи клас 2022-2023 г.

 На 18.05.2022 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2022-2023 година в училищата от област Русе.

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.

Заповед - план прием 2021-2022 -РД-03-170

 План-прием в първи клас 2022-2023 г.

На 20 май 2021 г. стартира кампанията по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в училищата от област Русе. Той се осъществява съгласно изискванията на  Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

За училища, които са единствени в населеното място

Приемът в първи клас в общински училища, които са единствени в населеното място, се определя със заповед на директора на училището.