ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в с. Голямо Враново

Мерки за повишаване качеството на образованнието 2022/2023